آموزشهای فنی و حرفه ای محور کار آفرینی و بهره وری منابع انسانی است

 

 

 آرشیو خبری
.....................................
 
 

بازدید دانش آموزان هنرستان ساعی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران اراک
 

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران اراک : رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران اراک بیان داشت در هفته بازدید همگانی ، جمعی ازمدیران و80 نفر از دانش آموزان هنرستان ساعی با حضور دراین مرکز از توانمندیهای  کارگاهی آموزشی  ونحوه آموزش بازدید کردند

مینو صادقی  در ادامه افزود:در سالی که از سوی مقام معظم رهبری بنام رونق تولید نامگذاری گردیده است باید جهت تحقق این مهم بی شک استفاده از تمام ظرفیت ها و منابع انسانی موجود استفاده نمود وآموزش های مهارتی در توانمندسازی نیروی انسانی نقش بسزایی دارد و هفته بازدید همگانی فرصتی را بوجود آورده تا بتوانیم توانمندی ها و ظرفیت های مهارتی خود را به مسئولین،مدیران،دانشجویان و دانش آموزان معرفی نمایم و این مرکز اجرای دوره های آموزشی منجر به اشتغال را صدر برنامه های خود در سالجاری قرارداده است .

 

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 
الزامات  قانونی
     
                                                             
 در ارتباط بودن                                     
درباره ما                                    

 ©2018
 Markazitvto.irmarkazi@irantvto.ir | Developed by Noujan Inl co.
تعداد بازدید کنندگان :309584