آموزشهای فنی و حرفه ای محور کار آفرینی و بهره وری منابع انسانی است

 

 

 آرشیو خبری
.....................................
 
 

کاشت نهال دوستی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای آشتیان
 

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای آشتیان،میر حسینی با بیان اینکه این ایام فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ دوستی با طبیعت و حفاظت از محیط زیست است افزود: «با اجرای طرح هر کارآموز مهارتی» یک نهال و غرس نهال به دست آینده سازان، دوستی با طبیعت و تلاش برای حفظ منابع طبیعی را به نمایش می گذارند.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای در ادامه میر حسینی اظهارداشت: درخت مظهر زندگی، شادابی و طراوت است که باید حفظ شود و برای احیا و توسعه جنگل ها و حفظ محیط زیست باید فرهنگ درختکاری و احترام به طبیعت را در جامعه نهادینه کرد..

میر حسینی درختان را اسطوره های سبز مقاومت برشمرد که ریشه در خاک و سر بر افلاک دارند و در عین حال نماد سرسبزی و شادابی، مایه تلطیف و پاکی هوا، منشا نشاط، شادابی و سر زندگی می باشند. در خاتمه این طرح تعداد 50 نهال توسط کارکنان مرکز غرس شد.

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 
الزامات  قانونی
     
                                                             
 در ارتباط بودن                                     
درباره ما                                    

 ©2018
 Markazitvto.irmarkazi@irantvto.ir | Developed by Noujan Inl co.
تعداد بازدید کنندگان :325817