آموزشهای فنی و حرفه ای محور کار آفرینی و بهره وری منابع انسانی است

 

 

 آرشیو خبری
.....................................
 
 

برگزاری کارگاه پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر در مرکز آموزش فنی وحرفه ای خمین
 

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران  خمین :مریم قاصدکی رئیس مرکز آموزشی با بیان اینکه این کارگاه با همکاری بهزیستی شهرستان و در راستای اجرای مصوبات شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر باحضور کارکنان و مهارت آموزان در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران این شهرستان برگزار شد افزود: باتوجه به اینکه امروز اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها از مهم ترین آسیب های اجتماعی است که جوامع با آن درگیر هستند برگزاری کارگاه های آموزشی باهدف ارتقاء سطح آگاهی و آموزش مهارت های زندگی و خدمات مشاوره ای می تواند خانواده ها را در مقابل آسیب های اجتماعی ناشی از استفاده موادمخدر آگاه سازدکارگاه آموزشی پیشگیری از مصرف مواد مخدر و روانگردان ها با مربیان و مهارت آموزان  مرکز درخصوص عوارض، پیامدها و تبعات سوء مصرف موادمخدر در مسیر ارتقاء سطح آگاهی جوانان برگزار شد.

 

شایان ذکر است این کارگاه آموزشی با حضور 50نفر از کارکنان ،مربیان و مهارت آموزان این مرکز با هدف هدف اطلاع رسانی و آگاه سازی و آشنایی با زیانهای مصرف موادمخدر، مهارت های زندگی نظیر حل مسأله، تصمیم گیری درست، و... برگزار گردید

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 
الزامات  قانونی
     
                                                             
 در ارتباط بودن                                     
درباره ما                                    

 ©2018
 Markazitvto.irmarkazi@irantvto.ir | Developed by Noujan Inl co.
تعداد بازدید کنندگان :309577