آموزشهای فنی و حرفه ای محور کار آفرینی و بهره وری منابع انسانی است

 

 

 آرشیو خبری
.....................................
 
 

درهفته بازدید همگانی مدیران و کارکنان بهوابسته وزارت کار ازمرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان دلیجان بازدید نموند
 

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای دلیجان :توکلی زاده رئیس مرکز آموزشی در این خصوص اظهار داشت این بازدید که با حضور روسای ادارات شهرستان  وابسته به وزارت کار در راستای آشنایی نمودن با توانمندیهای مهارتی آموزش فنی و حرفه ای و همچنین افزایش همکاری های سه جانبه در حوزه آموزش بصورت گرفت

این مقام مسئول در ادامه گفت:درشرایط کنونی داشتن نیروی انسانی با پنجه های کارآمد و توانمند برای کشور جهت تحقق رونق تولید ،دستیابی به تولیدات داخلی و اشتغال پایدار ملزم  به گذر از مسیر مهارت است وآموزش های فنی و حرفه ای بستری مناسب برای توانمند نمودن نیروی انسانی مورد نیاز بازار محسوب می گردد  و کشور را برای رسیدن به این اهداف  خودکفا می نماید

 شایان ذکر است در حاشیه این بازدید درنشست مشترک  باحضور مسئولین ادارت راهکارهای گسترش تعامل و همکاری های آموزشی  در سالجاری مورد بررسی قرارگرفت

 

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 
الزامات  قانونی
     
                                                             
 در ارتباط بودن                                     
درباره ما                                    

 ©2018
 Markazitvto.irmarkazi@irantvto.ir | Developed by Noujan Inl co.
تعداد بازدید کنندگان :309583