آموزشهای فنی و حرفه ای محور کار آفرینی و بهره وری منابع انسانی است

 

 

 آرشیو خبری
.....................................
 
 

  برگزاری نشست سه جانبه در راستای گسترش آموزش های فنی و حرفه ای  تاریخ: 4/3/1398
در نشست سه جانبه مرکز آموزش فنی و حرفه ای ،کمیته امداد امام خمینی و موسسات کارآموزی آزاد توسعه آموزش های مهارتی مورد بررسی قرار گرفت


 

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خمین،در حاشیه برگزاری  نشست سه جانبه نصیری رئیس مرکز آموزشی با بیان اینکه بی شک توانمندسازی نیروی انسانی در توسعه رونق تولید بی تاثیر نخواهد بود افزود:برگزاری این نسشت در راستای هدفمند کردن برنامه هاو دوره های آموزشی و همچنین توانمد سازی افراد مهارت آموخته برای اشتغال زائی صورت گرفت

وی در ادامه افزود:با توجه به اینکه کمیته امداد امام خمینی با خانواده های کم درآمد و مددجو ارتباط موثر دارد  آموزش های مهارتی می تواند موجب توانمندسازی افراد خانواده ها که در رونق و توسعه اقتصادی خانواده تاثیر گذار باشد آموزش های مهارتی مورد نیاز را ارائه دهد

 رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: از آنجائیکه بخش خصوصی نیز بعنوان یکی از بازوان پرتوان آموزش های فنی و حرفه ای در کشور محسوب می شود موسسات کارآموزی آزاد شهرستان نیز با قدرت و حضور خود در ارائه آموزش های مهارتی به گروه های هدف حضور یافته اند

در ادامه این نشست داودی رئیس کمیته امداد شهرستان خمین نیز با اهمیت برشمردن آموزش های مهارتی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی شهرستان عنوان داشت:امیدواریم با هماهنگی و همکاری سه جانبه بتوانیم با برگزاری دور های مشارکتی که منجر به اشتغال در  توسعه رونق تولید در شهرستان تاثیرگذار باشیم

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 
الزامات  قانونی
     
                                                             
 در ارتباط بودن                                     
درباره ما                                    

 ©2018
 Markazitvto.irmarkazi@irantvto.ir | Developed by Noujan Inl co.
تعداد بازدید کنندگان :322277