آموزشهای فنی و حرفه ای محور کار آفرینی و بهره وری منابع انسانی است

 

 

 آرشیو خبری
.....................................
 
 

  بازدید دانشجویان دانشگاه پیام نور آشتیان از مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهر  تاریخ: 12/2/1398
بازدید جمعی از دانشجویان دانشگاه پیام نور آشتیان از مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهر انجام شد


 

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای آشتیان، میر حسینی  رئیس مرکز آموزشی  بیان داشت در هفته بازدید همگانی ، جمعی ازاساتید و دانشجویان دانشگاه پیام نور  با حضور درمرکز از توانمندیهای  کارگاهی آموزشی  ونحوه آموزش بازدیدنمودند

این مقام مسئول در ادامه افزود: بمنظور توسعه توانمندی منابع انسانی این مرکز با افرادی مجرب و باتجربه آماده پذیرش و آموزش به  جوانان این خطه بطور رایگان هستند، تا این عزیزان دانش توأم با تجربه و مهارت را فرا گیرند و بتواند از راه کسب مهارت  وارد بازار کار شوند و این اصلی ترین مأموریت مراکز آموزش فنی و حرفه ای بشمار می رود.

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 
الزامات  قانونی
     
                                                             
 در ارتباط بودن                                     
درباره ما                                    

 ©2018
 Markazitvto.irmarkazi@irantvto.ir | Developed by Noujan Inl co.
تعداد بازدید کنندگان :309576