آموزشهای فنی و حرفه ای محور کار آفرینی و بهره وری منابع انسانی است

 

 

 آرشیو خبری
.....................................
 
 

  فرماندار شهرستان فراهان :موضوع اشتغال و توانمندسازی افراد در شهرستان فراهان در اولویت برنامه ها قراردارد  تاریخ: 15/8/1397
در نشست مشترک مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی با فرماندار و بخشداران شهرستان فراهان توانمندسازی روستائیان بخش فراهان مورد بحث و بررسی قرارگرفت


 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی ،سجادی فرماندار فراهان در این نشست که باحضور شاه محمدی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان،و بخشداران این شهرستان در محل فرمانداری برگزارشد با بیان اینکه موضوع اشتغال و توانمندسازی افراد جویای کار بویژه در بخش روستاها در اولویت برنامه های سالجاری قرارداد افزود:باتوجه به اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه ای در کشور متولی اصلی در توانمندسازی مهارتی افراد را در جامعه برعهده دارد و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان نیز با داشتن تجهیزات به روز و مربیان مجرب مس تواند در توانمندسازی افراد جویای کار بویژه در بخش روستایی نقش مهمی را ایفاد کند

ایشان درادامه اظهار داشت:با توجه به اینکه اشتغال بخش اعظمی از شهرستان فراهان در کشاورزی و دامپروری می باشد انتظار می رود آموزش های مهارتی در این حوزه گسترده تر شود و عملکرد مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان نیز در روال گذشته و هم اکنون قابل تحسین و تقدیر است

در ادامه شاه محمدی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای با بیان اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه ای درکشور به خاطر ارائه آموزشها به آحاد جامعه بطور رایگان افتخار می کند و نیز این اداره کل آمادگی کامل را دارد تا با حداکثر ظرفیت و پتانسیل های موجود در بخش روستا حضوری پررنگ داشته باشد تا روستائیان عزیز نیز از مزایا و امکانات آموزش های فنی و حرفه ای بهره مند شوند

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 
الزامات  قانونی
     
                                                             
 در ارتباط بودن                                     
درباره ما                                    

 ©2018
 Markazitvto.irmarkazi@irantvto.ir | Developed by Noujan Inl co.
تعداد بازدید کنندگان :321807