آموزشهای فنی و حرفه ای محور کار آفرینی و بهره وری منابع انسانی است

 

 

 آرشیو خبری
.....................................
 
 

  دانش آموزان مقاطع متوسطه شهرستان فراهان از مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهر بازدید کردند  تاریخ: 9/2/1398
همزمان با هفته بازدید همگانی 50نفر از دانش آموزان دبیرستان دخترانه انقلاب شهرستان فراهان ازبخشهای مختلف مرکز آموزش فنی و حرفه ای فرمهین بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی اداره کل استان مرکزی  :علی یاراحمدی  رئیس مرکز در این باره عنوان داشت هفته بازدید همگانی درسطح کشور این فرصت را بوجود آورده تا با معرفی  ظرفیت ها و توانمندیهای مراکز آموزش فنی و حرفه ای در شناخت جوانان در دو حوزه تحصیل و اشتغال بسیار تاثیرگذار باشیم.
وی در ادامه نقش جوانان را در اداره کشور مهم برشمرد و افزود:این جوانان مدیران  و آینده سازان فردا هستند و باید از ابتدای ورود به تحصیل با هدایت و مشاوره مناسب آنها را به حوزه های شغلی مورد نیاز بازارکار و جامعه  آشنا نمایم

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 
الزامات  قانونی
     
                                                             
 در ارتباط بودن                                     
درباره ما                                    

 ©2018
 Markazitvto.irmarkazi@irantvto.ir | Developed by Noujan Inl co.
تعداد بازدید کنندگان :309575