آموزشهای فنی و حرفه ای محور کار آفرینی و بهره وری منابع انسانی است

 

 

 آرشیو خبری
.....................................
 
 

  بازدید دانش آموزان مدارس نمونه شهرستان محلات از مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهر  تاریخ: 11/2/1398
همزمان با هفته بازدید همگانی جمعی از مدیران و دانش آموزان مدرسه نمونه رازی شهرستان محلات از مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهر بازدید نمودند.


 

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای محلات : سینجلی  رئیس مرکز آموزشی اظهار داشت : در هفته بازدید همگانی ، جمعی ازمدیران و30 نفر از دانش آموزان  مدرسه نمونه رازی با حضور در این مرکز از توانمندیهای مهارتی کارگاهی آموزشی  ونحوه آموزش بازدید کردند

این مقام مسئول در ادامه افزود :در سالی که از سوی مقام معظم رهبری بعنوان رونق تولید نامگذاری گردیده است باید در این مسیر از تمام ظرفیت ها و توانمندی های موجود استفاده کرد تا این شعار تحقق یابد و بی شک توسعه منابع انسانی در رونق تولید تاثیرگذار است   این مرکز نیز  بعنوان متولی آموزش های مهارتی در شهرستان برنامه های مهمی را در راستای ارائه خدمات آموزشی در سالجاری  قرارداده است تا جوانان و افراد جویای کار  دانش توأم با تجربه و مهارت را فرا گیرند و بتواند از راه کسب مهارت  وارد بازار کار شوند و این اصلی ترین مأموریت مراکز آموزش فنی و حرفه ای بشمار می رود.

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 
الزامات  قانونی
     
                                                             
 در ارتباط بودن                                     
درباره ما                                    

 ©2018
 Markazitvto.irmarkazi@irantvto.ir | Developed by Noujan Inl co.
تعداد بازدید کنندگان :309596