آموزشهای فنی و حرفه ای محور کار آفرینی و بهره وری منابع انسانی است

 

 

 آرشیو خبری
.....................................
 
 

  برگزاری کارگاه آموزشی صیانت از حقوق شهروندی در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی  تاریخ: 28/9/1397
کارگاه آموزشی صیانت ازحقوق شهروندی باحضورمسئولین وکارکنان اداره کل ،روسا و مربیان مراکز آموزشی از سوی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی ،معاون اداری و پشتیبانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای  با بیان اینکه رعایت حقوق شهروندی جامعه ای با نشاط را ایجاد می کند افزود: حقوق شهروندی در واقع مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می شوند، به عبارت دیگر، حقوق شهروندی به مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان گفته می شود که افراد جامعه به دنبال آن هستند.
افکاری در ادامه افزود: زمانی که در هر جامعه حقوق شهروندی رعایت شود افراد حاضر در آن کمتر دچار مشکل می شوند چرا که اکثر آن ها به حقوق خود آگاهی داشته و در عین حال سعی می کنند تا حقوق دیگران را نیز رعایت کنند.
ایشان  با بیان اینکه بسیاری از مردم به حقوق خود آگاهی دارند و آن را مطالبه می کنند، خاطرنشان کرد: آن ها چون باور ندارند که می توانند حقوق خود را به درستی مطالبه کرده و به آن برسند در یک گام جلوتر حقوق خود را از شهروند دیگری طلب کرده و ناخودآگاه حقوق آن فرد را سلب می کنند.
شایان ذکر است برگزاری این کارگاه طی دو روز و با حضور 150نفر از کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی صورت گرفت

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 
الزامات  قانونی
     
                                                             
 در ارتباط بودن                                     
درباره ما                                    

 ©2018
 Markazitvto.irmarkazi@irantvto.ir | Developed by Noujan Inl co.
تعداد بازدید کنندگان :325820