آموزشهای فنی و حرفه ای محور کار آفرینی و بهره وری منابع انسانی است

 

 

 آرشیو خبری
.....................................
 
 

  توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در حوزه آسیب های اجتماعی شهرستان شازند  تاریخ: 30/5/1397
دربرگزاری اولین نشست هماهنگی آموزشی با بهزیستی شازند توسعه آموزش های مهارتی در بخش آسیب های اجتماعی مورد تاکید قرارگرفت.


 

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهدای آستانه ،منوچهر عزیزی رئیس مرکزآموزشی در این خصوص اظهارداشت: این نشست به منظور بررسی راهکار های تعامل بیشتر با بهزیستی در راستای تحقق اشتغال پایدار و سند پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی برگزار شد تا ضمن دستیابی به اهداف این سند نسبت به نیاز سنجی آموزشی بر اساس شرایط شهرستان و نیاز اداره بهزیستی شهرستان شازند برنامه ریزی های آموزشی انجام شود .

 

این مقام مسئول در ادامه ضمن اشاره به همکاری های صورت گرفته در روال گذشته با اداره بهزیستی عنوان داشت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده نسبت به اعلام  لیست دوره های آموزشی اشتغال زا براساس نیازسنجی های صورت گرفته از سوی بهزیستی شهستان شازند  به مرکز با برنامه ریزی و هماهنگی های لازم نسبت به برگزاری دوره های آموزشی درخواستی در طی سال جاری اقدام گردد .

 

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 
الزامات  قانونی
     
                                                             
 در ارتباط بودن                                     
درباره ما                                    

 ©2018
 Markazitvto.irmarkazi@irantvto.ir | Developed by Noujan Inl co.
تعداد بازدید کنندگان :321811